ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการข้อมูล

Health Data Center

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 รายงานสถานการณ์ โควิด-19 

 บริจาค อ่านต่อ....  

 

 

 

 

     เนื่องในวันที่ 3 ก.ค.62 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.อภิสรรค์ บุญประดับ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล “สถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ (reaccreditation) การบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด” ณ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี จ. นนทบุรี

          นายแพทย์อภิสรรค์. บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง เข้าร่วมโครงการ ตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพระราขกุศล แด่ สมเด็จพระปรมินทรมกาภมูิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต ณ ตึกใหม่แพทยสภา ในวันที่ 3 ธันวาคม. 2561

              

 

               วันที่3 ธันวาคม 2561. นำโดยแพทย์หญิงวรวรรณ กอปรกิจงาม เป็นตัวแทน นายแพทย์อภิสรรค์. บุญประดับ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง. ขึ้นรับรางวัล "ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2560" และ1ใน5 ระดับประเทศ และเข้าร่วมประชุมสัมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ประจำปี 2562