ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 15 มิย 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 31 พค 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 27 พค 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักบริบาลชุมชน 18 พค 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานขายประจำร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลกาบเชิง 1 มีค 2564

ขอเชิญประกวดชื่อ ร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลกาบเชิง 28 มค 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารประจำโรงอาหาร โรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 พย 2563

ประกาศโรงพยาบาลกาบเชิง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถ 26 ตค 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 30 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 30 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ พยักงานบริการ 24 กย 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 11 กย 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 11 กย 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 กค 63